Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Елемент

Сигнатура и колекция

NABAN_SB5_1064II_1M;
Сбирка V: Микрофилми и фотокопия от славянски средновековни ръкописи.

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1064ІІ_1М

Название на ръкописа

Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)

Брой кадри

12

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

202 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 9б-11а; л. 95а-96а; л. 132б-133б

Съдържание

Поучение за предпразненство на Рождество Богородично от Климент Охридски (л. 9б-10а); Слово за Рождество Богородично - 8 септември (л. 10а); Поучение за Рождество Христово (л. 10а-11а); Събор на архангелите Михаил и Гавриил - 8 ноември (л. 95а); Чудесата на архангел Михаил - 8 ноември (л. 95а-96а); Похвално слово за тримата отроци (обширна редакция), предполагаемо Климентово (л. 132б-133б) - не е цялото

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 25 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе на всяка страница с арабски цифри

Библиография

Шумилов, В. И. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов по истории СССР периода феодализма ХІ-ХVІ в. Москва, 1954, с. 59; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 187-197; с. 189, № 14 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-161; с. 133, № 5 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 42-94 (?-); с. 74, № 9 (?-).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Оригинална сигнатура

Тип. 154 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_1064II_1M_0001.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0002.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0003.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0004.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0005.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0006.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0007.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0008.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0009.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0010.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0011.jpg NABAN_SB5_1064II_1M_0012.jpg

maya. „Пролог за месеците семпетмври-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31511