Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1042F

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

3

Датировка

ХІІІ в.

Обем на ръкописа

няма точни данни, текстът е в две колони, тук са заснети само л. 49б-50б

Съдържание

Поучително слово за евангелист Марк от Климент Охридски

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

устав

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е прието в НА на 11 октомври 1967 г.

Пагинация

не личи на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 119-143; с. 120, № 1 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.1.а.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Тип. 172 (ф. 381, Сбирка на Московската синодална типография)

Колекции

NABAN_SB5_1042F_0001.jpg NABAN_SB5_1042F_0002.jpg NABAN_SB5_1042F_0003.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31509