Сборник - пергаментен

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1035_2М

Название на ръкописа

Сборник - пергаментен

Брой кадри

6

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

329 л., тук са заснети само л. 71б-88а

Съдържание

Похвално слово за св. Николай Чудотворец (второ), за което се смята, че е от Климент Охридски - л. 84а-87б.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Строев, П. М. Рукописи славянские и российские, принадлежащие Ивану Никитичу Царскому. Москва, 1848, с. 345-352, № 362; Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания Уварова. М., Т. 4, 1894, с. 15, № 1772; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 97, № 8 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 8.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Оригинална сигнатура

Увар.Q.509

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_1035M_2M_0001.jpg NABAN_SB5_1035M_2M_0002.jpg NABAN_SB5_1035M_2M_0003.jpg NABAN_SB5_1035M_2M_0004.jpg NABAN_SB5_1035M_2M_0005.jpg NABAN_SB5_1035M_2M_0006.jpg

maya. „Сборник - пергаментен“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31503