Пролог за месеците септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1034_4М

Название на ръкописа

Пролог за месеците септември-февруари

Брой кадри

6

Датировка

средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

482 л., тук са заснети само л. 208б-212а; л. 308б-310а

Съдържание

Похвално слово за Йоан Кръстител - продължение от NABAN_1034_3 (л. 208б-212а); Похвално слово за Рождеството на Йоан Предтеча (л. 309а-310а) - само началото

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на ръкописа

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно и в средата на всеки лист с арабски цифри, има и буквена номерация

Библиография

Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отдела библиотеки императорской Академии наук. Т. 2, с. 371-383. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 380, № 10 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74-75, № 13.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Оригинална сигнатура

БРАН 31.6.26

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_1034_4M_0001.jpg NABAN_SB5_1034_4M_0002.jpg NABAN_SB5_1034_4M_0003.jpg NABAN_SB5_1034_4M_0004.jpg NABAN_SB5_1034_4M_0005.jpg NABAN_SB5_1034_4M_0006.jpg

maya. „Пролог за месеците септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31499