Пролог за месеците септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1034_2М

Название на ръкописа

Пролог за месеците септември-февруари

Брой кадри

6

Датировка

средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

482 л., тук са заснети само л. 56а-61а

Съдържание

Похвално слово за зачатието на Йоан Кръстител - 24 септември

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно и в средата на всеки лист с арабски цифри, има и буквена номерация

Библиография

Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отдела библиотеки императорской Академии наук. Т. 2

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Оригинална сигнатура

БРАН 31.6.26

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_1034_2M_0001.jpg NABAN_SB5_1034_2M_0002.jpg NABAN_SB5_1034_2M_0003.jpg NABAN_SB5_1034_2M_0004.jpg NABAN_SB5_1034_2M_0005.jpg NABAN_SB5_1034_2M_0006.jpg

maya. „Пролог за месеците септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 27 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31497