Тържественик

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1031М

Название на ръкописа

Тържественик

Брой кадри

5

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма точни данни, тук са заснети само л. 126а- 128б; л. 268а (има и буквена номерация)

Съдържание

Похвално слово за Йоан Предтеча (л. 126а-128б) - 24 юни; Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил от Климент Охридски (л. 268а, само началото) - 8 ноември.

Тип писмо

бързопис и полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

долу вдясно на всеки лист с арабски цифри; горе вдясно на всеки лист - буквена

Библиография

Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук. Ч. 2, Петроград, 1915, с. 409-414; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 263, № 147 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 5.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.7.9

Колекции

NABAN_SB5_1031M_0001.jpg NABAN_SB5_1031M_0002.jpg NABAN_SB5_1031M_0003.jpg NABAN_SB5_1031M_0004.jpg NABAN_SB5_1031M_0005.jpg

maya. „Тържественик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31494