Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1030_4М

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

4

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

545 л., тук са заснети само л. 319б-323а

Съдържание

Поучение за Пасха от Йоан Златоуст (л. 320б-322б); Слово за Възкресение от Йоан Златоуст (2) (л. 322б-323а, само началото)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва Барс. 1425

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва Барс. 1425

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Барс. 1425 (от сбирката на Е. В. Барсов)

Колекции

NABAN_SB5_1030_4M_0001.jpg NABAN_SB5_1030_4M_0002.jpg NABAN_SB5_1030_4M_0003.jpg NABAN_SB5_1030_4M_0004.jpg

cvetomira. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31493