Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1030_3М

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

4

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

545 л., тук са заснети само л. 63б-64а; л. 173б-176а

Съдържание

Слово за Въведение Богородично (л. 63б-64а) - 21 ноември; Похвално слово за пророк Илия от Климент Охридски (л. 174а-176а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 673-706; с. 681, № 76 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 76, № 24.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Барс. 1425 (от сбирката на Е. В. Барсов)

Колекции

NABAN_SB5_1030_3M_0002.jpg NABAN_SB5_1030_3M_0003.jpg NABAN_SB5_1030_3M_0004.jpg NABAN_SB5_1030_3M_0005.jpg

cvetomira. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31338