Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1029М

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма точни данни, текстът е в две колони, тук са заснети само л. 119б-121а

Съдържание

Поучително слово за Евангелист Марк от Климент Охридски - 25 април

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Поръчката е направена от проф. К. Куев и е изпълнена на 19 юли 1966 г., копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 124, № 31 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.1.а.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

Средно големи инициали с растителни елементи
Няма

съдържание

Никол. 267 (Сбирка на Н. К. Николски)

Колекции

NABAN_SB5_1029M_0001.jpg NABAN_SB5_1029M_0002.jpg NABAN_SB5_1029M_0003.jpg NABAN_SB5_1029M_0004.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31336