Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1030_1М

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

5

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

545 л., тук са заснети само л. 59б-63а

Съдържание

Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил от Климент Охридски (л. 59б-63а, липсва самият край, който е вече на л. 63б) - 8 ноември

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 246, № 25 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 5.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Барс. 1425 (от сбирката на Е. В. Барсов)

Колекции

NABAN_SB5_1030_1M_0001.jpg NABAN_SB5_1030_1M_0002.jpg NABAN_SB5_1030_1M_0003.jpg NABAN_SB5_1030_1M_0004.jpg NABAN_SB5_1030_1M_0005.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31335