Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1029_2М

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма точни данни, текстът е в две колони, тук са заснети само л. 162б-164б

Съдържание

Поучение за еванагелист Марк от Климент Охридски

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

не личи на копието

Библиография

Срезневский, В. И. Сведения о рукописях..., 1904, с. 91-93; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 124, № 30 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.1.а.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 34.2.2

Колекции

NABAN_SB5_1029_2M_0001.jpg NABAN_SB5_1029_2M_0002.jpg NABAN_SB5_1029_2M_0003.jpg NABAN_SB5_1029_2M_0004.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31334