Пролог за месеците септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1028М

Название на ръкописа

Пролог за месеците септември-февруари

Брой кадри

4

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

282 л., текстът е в две колони, тук са заснети само л. 187а-189б

Съдържание

Поучение за предпразненство на Рождество Христово от Климент Охридски (л. 187а-187б) - 24 декември; Поучение за Рождество Христово от Климент Охридски - първична версия (л. 187б-188а) - 25 декември; Слово за поклонение на влъхвите (л. 188а-189б) - 25 декември; Слово за Йосиф Обручител (л. 188б) - 25 декември; Поучение за Рождество Христово от Климент Охридски - вторична версия (л. 188б-189б) - 25 декември; Слово за Събор на св. Богородица във Влахерна (л. 189б, само началото) - 26 декември.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 317, № 26 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); с. 336, № 30. Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64, № 42-49; № 55.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

да се определят инициалите
Няма

съдържание

БРАН 24.4.33 (преди това ръкописът е бил собственост на И. И. Срезневски)

Колекции

NABAN_SB5_1028M_0001.jpg NABAN_SB5_1028M_0002.jpg NABAN_SB5_1028M_0003.jpg NABAN_SB5_1028M_0004.jpg

maya. „Пролог за месеците септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31333