Златоуст - постен и цветен

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1027М

Название на ръкописа

Златоуст - постен и цветен

Брой кадри

4

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

286 л., тук са заснети само л. 126а-129а

Съдържание

Похвално слово за Възкресение Лазарово (за четиридневния Лазар) от Климент Охридски, но е надписано като Йоан Златоустово – първична редакция (л. 126а-127б); Слово за Вход Господен, Златоустово (л. 127б-129а).

Тип писмо

бързопис

Бележки

няма на копието

Правопис

руски с малоруски езикови особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 23 септември 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист - стара буквена и повторена с арабски цифри

Библиография

Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук, Т. 2, с. 294-304; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 548-585; с. 563, № 95 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 75, № 18.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.16.10

Колекции

NABAN_SB5_1027M_0001.jpg NABAN_SB5_1027M_0002.jpg NABAN_SB5_1027M_0003.jpg NABAN_SB5_1027M_0004.jpg

maya. „Златоуст - постен и цветен“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31332