няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

43-1F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

5

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Димитрий Хоматиан. Проложно житие на св. Климент Охридски - л.28-31.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

гръцки

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл

Библиография

няма данни

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Румянцевски музей

Колекции

NABAN_SB5_43-1F_0001.jpg NABAN_SB5_43-1F_0002.jpg NABAN_SB5_43-1F_0003.jpg NABAN_SB5_43-1F_0004.jpg NABAN_SB5_43-1F_0005.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31148