няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

47-1F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

11

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Дионисий Ареопагит. Ареопагитики (предисловиено и части от текста) - л. 1-3, после 319-324.

Тип писмо

полуустав

Бележки

В началото на копието е отбелязно, че почеркът на писача е на митрополит Киприан; от л. 319-324 бележки към текста в полето

Правопис

български

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

с арабски цихфри в горния десен ъгъл

Библиография

няма данни

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) - Москва, ф. 173

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) - Москва, ф. 173

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

МДА 144

Колекции

NABAN_SB5_47-1F_0001.jpg NABAN_SB5_47-1F_0002.jpg NABAN_SB5_47-1F_0003.jpg NABAN_SB5_47-1F_0004.jpg NABAN_SB5_47-1F_0005.jpg NABAN_SB5_47-1F_0006.jpg NABAN_SB5_47-1F_0007.jpg NABAN_SB5_47-1F_0008.jpg NABAN_SB5_47-1F_0009.jpg NABAN_SB5_47-1F_0010.jpg NABAN_SB5_47-1F_0011.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31146