няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

50F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

2

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Предание за цар Симеон - л. 5б-6а

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 01. 10. 1947 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

няма данни

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

инициал и бележка
Няма

съдържание

33.2.12

Колекции

NABAN_SB5_50F_0001.jpg NABAN_SB5_50F_0002.jpg

NULL. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31143