Пророческите книги с тълкования, Яков жидовин и Измарагд

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

20-3F

Название на ръкописа

Пророческите книги с тълкования, Яков жидовин и Измарагд

Брой кадри

5

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

326 листа общо в две колони; тук са заснети само л. 305б-309а

Съдържание

Поучение за апостол или мъченик от Йоан Златоуст (л. 305б-307а); Поучение в памет на апостол или мъченик от Климент Охридски (л. 307а-309а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Описанието!? Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 89, № 2 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ТрС 91 (1548) - Сбирка на Троицко-Сергиевата лавра, ф. 304

Колекции

NABAN_SB5_20-3F_0001.jpg NABAN_SB5_20-3F_0002.jpg NABAN_SB5_20-3F_0003.jpg NABAN_SB5_20-3F_0004.jpg NABAN_SB5_20-3F_0005.jpg

maya. „Пророческите книги с тълкования, Яков жидовин и Измарагд“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31133