Пролог за месеците март-август (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

16-2F

Название на ръкописа

Пролог за месеците март-август (пергаментен)

Брой кадри

7

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

нямам точни данни; ръкописът е в две колони; тук са заснети само л. 33а-35б

Съдържание

Слово за Благовещение от Йоан Златоуст (л. 33а-35б)

Тип писмо

устав

Бележки

няма на документа

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе в средата на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 538, № 12 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург

Библиотека

Руска национална библиотека (РНБ) в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

РНБ А.І.264 (Сбирка на Петербургската духовна академия, ф. ---)

Колекции

NABAN_SB5_16-2F_0001.jpg NABAN_SB5_16-2F_0002.jpg NABAN_SB5_16-2F_0003.jpg NABAN_SB5_16-2F_0004.jpg NABAN_SB5_16-2F_0005.jpg NABAN_SB5_16-2F_0006.jpg NABAN_SB5_16-2F_0007.jpg

maya. „Пролог за месеците март-август (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31130