Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

15-2F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

8

Датировка

края на ХІV в.

Обем на ръкописа

349 листа общо; тук са заснети само л. 188а-194а

Съдържание

Поучително слово за Благовещение с предполагаемо авторство на Климент Охридски - в заглавието е посочено авторството на Йоан Златоуст (25 март, л. 188а-194а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма ва копието На гърба на последния лист приписка "Господи, помогни на своя раб Феодул".

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Описанието, т.1 Няма го в КО-2

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ТрС 745 (1886) - Сбирка на Троицко-Сергиевата лавра, ф. 304

Колекции

NABAN_SB5_15-2F_0001.jpg NABAN_SB5_15-2F_0002.jpg NABAN_SB5_15-2F_0003.jpg NABAN_SB5_15-2F_0004.jpg NABAN_SB5_15-2F_0005.jpg NABAN_SB5_15-2F_0006.jpg NABAN_SB5_15-2F_0007.jpg NABAN_SB5_15-2F_0008.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31023