Сбобрник (наричан още Чудов ръкопис) - пергаментен

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

13F

Название на ръкописа

Сбобрник (наричан още Чудов ръкопис) - пергаментен

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

362 листа общо; ръкописът е в две колони; тук са заснети само л. 162б-164б

Съдържание

Поучително слово за неделя месопустна - първична редакция с предполагаемо авторство на Климент Охридски (л. 163а-164б)

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Попов, А. Н. Описание сборника № 20 Чудова монастыря. - ЧОИДР, 1889, Кн. 3, с. І-ХХХІ, 1-52; І-ХХХІХ; Щепкина, М. В., Т. Н. Протасьева, Л. М. Костюхина, В. С. Голышенко. Описание пергаментных рукописей Государственного исторического музея. - Археографический ежегодник 1964 г. Москва, 1965. Ч. 1. Рукописи русские, с. 197-198 Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова), с. 636, № 1; с. 671-681.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

има
Няма

съдържание

Чуд. 20 (Сбирка на Чудовия манастир)

Колекции

NABAN_SB5_13F_0001.jpg NABAN_SB5_13F_0002.jpg NABAN_SB5_13F_0003.jpg NABAN_SB5_13F_0004.jpg

maya. „Сбобрник (наричан още Чудов ръкопис) - пергаментен“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31020