Чети-миней за месеците септември-ноември

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1345М

Название на ръкописа

Чети-миней за месеците септември-ноември

Брой кадри

14

Датировка

края на ХІV в.

Обем на ръкописа

нямам точни данни, ръкописът е в две колони; тук са заснети само л. 183а-185б; л. 242а-245а

Съдържание

Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил от Климент Охридски (8 ноември, л. 183а-184б; Похвално слово за папа Климент Римски от Климент Охридски (л. 242а-244б)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 21 август 1968 г.

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Яцимирский, А. И. Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и русской литературам – Известия ОРЯС, ХХІ, 1916, Кн. 1, с. 237; с. 240; Mosin, Vl. Cirilski rukopisi Yugoslovenske akademije znanosti i umetnosti. 1. Zagreb, 1955, с. 167; с. 168; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 243, № 8; с. 288, № 2 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Хърватстката академия на науките и изкуствата (HAZU) в Загреб

Библиотека

Хърватстката академия на науките и изкуствата (HAZU) в Загреб

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ZIIIc24 (преди това е бил в сбирката на А. Миханович - там под № 23)

Колекции

NABAN_SB5_1345M_0002.jpg NABAN_SB5_1345M_0003.jpg NABAN_SB5_1345M_0004.jpg NABAN_SB5_1345M_0005.jpg NABAN_SB5_1345M_0006.jpg NABAN_SB5_1345M_0007.jpg NABAN_SB5_1345M_0008.jpg NABAN_SB5_1345M_0009.jpg NABAN_SB5_1345M_0010.jpg NABAN_SB5_1345M_0011.jpg NABAN_SB5_1345M_0012.jpg NABAN_SB5_1345M_0013.jpg NABAN_SB5_1345M_0014.jpg NABAN_SB5_1345M_0015.jpg

maya. „Чети-миней за месеците септември-ноември“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31017