Сборник с жития, слова и поучения

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1217М

Название на ръкописа

Сборник с жития, слова и поучения

Брой кадри

11

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

442 листа общо; тук са заснети само л. 112а-116б

Съдържание

Поучение за апостол или мъченик от Климент Охридски - дадено е с авторството на Йоан Златоуст (л. 112а-116б)

Тип писмо

полуустав към скоропис

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило на 8 април 1968 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук. Т. 2, 1915, с. 340-351; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 92, № 23 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

РАН 17.12.7 (Основна сбирка, ф. 722)

Колекции

NABAN_SB5_1217M_0001.jpg NABAN_SB5_1217M_0002.jpg NABAN_SB5_1217M_0003.jpg NABAN_SB5_1217M_0004.jpg NABAN_SB5_1217M_0005.jpg NABAN_SB5_1217M_0006.jpg NABAN_SB5_1217M_0007.jpg NABAN_SB5_1217M_0008.jpg NABAN_SB5_1217M_0009.jpg NABAN_SB5_1217M_0010.jpg NABAN_SB5_1217M_0011.jpg

maya. „Сборник с жития, слова и поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 27 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31014