Измарагд

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1168F

Название на ръкописа

Измарагд

Брой кадри

6

Датировка

първата половина на ХVІ в.

Обем на ръкописа

422 листа

Съдържание

Наставление за празници от Климент Охридски (надписано като Поучение за апостол или мъченик от Йоан Златоуст) - л.322б-325а; Поучение за апостол или мъченик от Климент Охридски (надписнано като Златоустово) - л. 325а-328а.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило на 29 януари 1968 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабска номерация - двукратно

Библиография

Срезневский, В. И., И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук. Т. ІІ. Петроград, 1915, с. 323-339; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 89-90, № 7 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Яцимир. 13.2.7 (Сбирка на А. И. Яцимирски, ф....)

Колекции

NABAN_SB5_1168F_0001.jpg NABAN_SB5_1168F_0002.jpg NABAN_SB5_1168F_0003.jpg NABAN_SB5_1168F_0004.jpg NABAN_SB5_1168F_0005.jpg NABAN_SB5_1168F_0006.jpg

maya. „Измарагд“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31011