Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1137М

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

1

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

нямам данни; тук са заснети само л. 214б-215а

Съдържание

Поучение за върховните апостоли Петър и Павел от Климент Охридски (29 юни, л. 214б-215а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 12 декември 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 665, № 34 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

РАН 33.23.3

Колекции

NABAN_SB5_1137M_0002.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31008