Пролог за месеците юни-септември

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1123F

Название на ръкописа

Пролог за месеците юни-септември

Брой кадри

6

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

211 листа общо; тук са заснети л. 162б- 164а; л. 180б-183б

Съдържание

Поучение за Преображение Господне от Климент Охридски (6 август, л. 162б-164а); Страст на св. мъченик Диомид (под 7 август, л. 164а); Памет за 7-те ефески отроци (под 7 август, л. 164а - само началото); Поучение за представлението на св. Богородица (15 август, л. 180б-181б); Слово от Патерика (15 август, л. 181б); Успение Богородично (15 август, л. 181б-182б); Поучение за представлението на св. Богородица (15 август, л. 182б-183б); Слово за еп. Карп от Григорий Двоеслов (15 август?, л. 183б - само началото).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 31 октомври 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

[йером. Иларий, йером. Арсений]. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. ІІІ. Москва, 1879, с. 11, № 719; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 730-731, № 64 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ТрС 719(1738) - Сбирка на Троицко-Сергиевската лавра, ф. 304

Колекции

NABAN_SB5_1123F_0001.jpg NABAN_SB5_1123F_0002.jpg NABAN_SB5_1123F_0003.jpg NABAN_SB5_1123F_0004.jpg NABAN_SB5_1123F_0005.jpg NABAN_SB5_1123F_0006.jpg

maya. „Пролог за месеците юни-септември“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31007