Пролог за мартенското полугодие (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1122F

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие (пергаментен)

Брой кадри

1

Датировка

ХІІІ в.

Обем на ръкописа

няма данни за общия обем; ръкописът е в 2 колони; тук е заснет един-единствен лист - л. 49б

Съдържание

Поучение за евангелист Марк с предполагаемо авторство на Климент Охридски (само л. 49б, произведението завършва на л. 50б).

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 27 октомври 1967 г.

Пагинация

не се чете на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 120, № 1; с. 133-139 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 60-61.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

средно големи инициали
Няма

съдържание

Тип. 172 (Сбирка на Московската синодална типография, ф. 381)

Колекции

NABAN_SB5_1122F_0001.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31006