Сборник със слова и поучения (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

11-3F

Название на ръкописа

Сборник със слова и поучения (пергаментен)

Брой кадри

8

Датировка

края на ХІV в.

Обем на ръкописа

349 листа общо; тук са заснети само л. 181б-188а

Съдържание

Поучение за предпразненство на Сретение Господне (1 февруари, л. 181б-182б); Слово за Сретение Господне от Йоан Златоуст (2 февруари, л. 182б-188а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието На гърба на последния лист на ръкописа има приписка: "Господи, помогни на своя раб Теодул".

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

[йером. Иларий, йером. Арсений]. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. ІІІ. Москва, 1879, с. 137-139; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 398, № 9 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ТрС 745(1886) - Сбирка на Троицко-Сергиевската лавра, ф. 304

Колекции

NABAN_SB5_11-3F_0001.jpg NABAN_SB5_11-3F_0002.jpg NABAN_SB5_11-3F_0003.jpg NABAN_SB5_11-3F_0004.jpg NABAN_SB5_11-3F_0005.jpg NABAN_SB5_11-3F_0006.jpg NABAN_SB5_11-3F_0007.jpg NABAN_SB5_11-3F_0008.jpg

maya. „Сборник със слова и поучения (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/31004