Пролог за месеците септември-февруари (пергаментен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

11-1F

Название на ръкописа

Пролог за месеците септември-февруари (пергаментен)

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

нямам точни данни; ръкописът е в две колони; тук са заснети само л. 112а-113а

Съдържание

Поучение за Сретение Господне от Климент Охридски (2 февруари, л. 112а-113а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 406, № 8 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

РАН 17.11.4

Колекции

NABAN_SB5_11-1F_0001.jpg NABAN_SB5_11-1F_0002.jpg NABAN_SB5_11-1F_0003.jpg NABAN_SB5_11-1F_0004.jpg

maya. „Пролог за месеците септември-февруари (пергаментен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/30735