Пролог за мартенското полугодие (пергамент)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1099F

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие (пергамент)

Брой кадри

3

Датировка

ХІІІ в.

Обем на ръкописа

нямам данни за обема; ръкописът е в две колони, тук са заснети само л. 133б-134б

Съдържание

Поучение за Преображение Господне от Климент Охридски (6 август, л. 133б-134б)

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 26 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 722, № 1 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

Средно големи инициали в плетеничен стил
Няма

съдържание

Тип. 172 (Сбирка на Московската синодална типография, ф. 381)

Колекции

NABAN_SB5_1099F_0001.jpg NABAN_SB5_1099F_0002.jpg NABAN_SB5_1099F_0003.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие (пергамент)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/30734