Измарагд

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1071М

Название на ръкописа

Измарагд

Брой кадри

14

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

нямам данни, тук са заснети само л. 307б-313б

Съдържание

Поучение за паметта на апостол или мъченик от Йоан Златоуст (л. 307б-310а); Общо поучение за апостол или мъченик от Климент Охридски (Друго общо слово за светец от Йоан Златоуст), л. 310а-313а

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 25 октомври 1967 г. чрез проф. К. Куев

Пагинация

горе с арабски цифри на всяка страница

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 91-92, № 20 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 61, № 3.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Библиотека

Руски държавен архив за древни актове (РГАДА) в Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Мазур. 599 (Сбирка на Ф. Ф. Мазурин, ф. 196)

Колекции

NABAN_SB5_1071M_0001.jpg NABAN_SB5_1071M_0002.jpg NABAN_SB5_1071M_0003.jpg NABAN_SB5_1071M_0004.jpg NABAN_SB5_1071M_0005.jpg NABAN_SB5_1071M_0006.jpg NABAN_SB5_1071M_0007.jpg NABAN_SB5_1071M_0008.jpg NABAN_SB5_1071M_0009.jpg NABAN_SB5_1071M_0010.jpg NABAN_SB5_1071M_0011.jpg NABAN_SB5_1071M_0012.jpg NABAN_SB5_1071M_0013.jpg NABAN_SB5_1071M_0014.jpg

maya. „Измарагд“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/30731