Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

57-3F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

6

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Йоан Екзарх. Слово за Рождество Христово (25 декември) - л. 168-171б

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горното дясно поле на листа

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народна библиотека на Сърбия (НБС) - Белград

Библиотека

Народна библиотека на Сърбия (НБС) - Белград

Оригинална сигнатура

сб. Крушедол h.V.8

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

Колекции

NABAN_SB5_57-3F_0001.jpg NABAN_SB5_57-3F_0002.jpg NABAN_SB5_57-3F_0003.jpg NABAN_SB5_57-3F_0004.jpg NABAN_SB5_57-3F_0005.jpg NABAN_SB5_57-3F_0006.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/30724