Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

63-2

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

10

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Презвитер Козма. Слово за монасите - л.71б-72б (означено като 4); Слово от лествицата (5) - л. 72б-73а; Слово от патерика - л. 73а(6) Презвитер Козма. Слово за епископи и попове (12)- л. 78б-79б; Слово на монах Евгрий за лъжливите (13)- л. 79б-80а. Презвитер Козма. Слово за тези, които искат да съблекат черните си дрехи (14) - 80а-83б.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Закон судный людем краткой редакции, М., 1961

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Попруженко, М. И. Козма Презвитеръ - болгарскiй писатель X в?ка. София, Издание на БАН, 1936.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БАН 45.11.16

Колекции

NABAN_SB5_63-2F_0001.jpg NABAN_SB5_63-2F_0002.jpg NABAN_SB5_63-2F_0003.jpg NABAN_SB5_63-2F_0004.jpg NABAN_SB5_63-2F_0005.jpg NABAN_SB5_63-2F_0006.jpg NABAN_SB5_63-2F_0007.jpg NABAN_SB5_63-2F_0008.jpg NABAN_SB5_63-2F_0009.jpg NABAN_SB5_63-2F_0010.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/29186