Драганов миней (Зографски трефологий)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

66-1bF

Название на ръкописа

Драганов миней (Зографски трефологий)

Брой кадри

2

Датировка

ХІІІ в.

Обем на ръкописа

219 л.

Съдържание

л. 123

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

български

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горното дясно поле на текста

Библиография

Райков, Б., Ст. Кожухаров, Х. Миклас, Хр. Кодов. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. С., 1994. Кожухаров, С. Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература // Търновска книжовна школа, І. София, 1974, 277-309. Куюмджиева, С. Преразглеждайки православните нотирани ръкописи от ХІІ и ХІІІ в., свързани с България // Зборник радова Византолошког института, XLVII, 2010, 197-

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Атон, Зографски манастир

Библиотека

Атон, Зографски манастир

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

№ 85.І.8

Колекции

NABAN_SB5_66-1bF_0001.jpg NABAN_SB5_66-1bF_0002.jpg

maya. „Драганов миней (Зографски трефологий)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/29183