няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

66-9F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

2

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Атанасий Александрийски. Житие на Антоний Велики (17 януари)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

гръцки

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката от 01. 10. 1947 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

няма данни

Библиотека

няма данни

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма данни

Колекции

NABAN_SB5_66-9F_0001.jpg NABAN_SB5_66-9F_0002.jpg

iva. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/24188