няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

70F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

252

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Теофилакт Български.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

гръцки

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

Добавена по-късно с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

няма данни

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

няма данни

Библиотека

няма данни

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Метеорски манастир (Тесалия) 373

Колекции

NABAN_SB5_70F_0001.jpg NABAN_SB5_70F_0002.jpg NABAN_SB5_70F_0003.jpg NABAN_SB5_70F_0004.jpg NABAN_SB5_70F_0005.jpg NABAN_SB5_70F_0006.jpg NABAN_SB5_70F_0007.jpg NABAN_SB5_70F_0008.jpg NABAN_SB5_70F_0009.jpg NABAN_SB5_70F_0010.jpg NABAN_SB5_70F_0011.jpg NABAN_SB5_70F_0012.jpg NABAN_SB5_70F_0013.jpg NABAN_SB5_70F_0014.jpg NABAN_SB5_70F_0015.jpg NABAN_SB5_70F_0016.jpg NABAN_SB5_70F_0017.jpg NABAN_SB5_70F_0018.jpg NABAN_SB5_70F_0019.jpg NABAN_SB5_70F_0020.jpg NABAN_SB5_70F_0021.jpg NABAN_SB5_70F_0022.jpg NABAN_SB5_70F_0023.jpg NABAN_SB5_70F_0024.jpg NABAN_SB5_70F_0025.jpg NABAN_SB5_70F_0026.jpg NABAN_SB5_70F_0027.jpg NABAN_SB5_70F_0028.jpg NABAN_SB5_70F_0029.jpg NABAN_SB5_70F_0030.jpg NABAN_SB5_70F_0031.jpg NABAN_SB5_70F_0032.jpg NABAN_SB5_70F_0033.jpg NABAN_SB5_70F_0034.jpg NABAN_SB5_70F_0035.jpg NABAN_SB5_70F_0036.jpg NABAN_SB5_70F_0037.jpg NABAN_SB5_70F_0038.jpg NABAN_SB5_70F_0039.jpg NABAN_SB5_70F_0040.jpg NABAN_SB5_70F_0041.jpg NABAN_SB5_70F_0042.jpg NABAN_SB5_70F_0043.jpg NABAN_SB5_70F_0044.jpg NABAN_SB5_70F_0045.jpg NABAN_SB5_70F_0046.jpg NABAN_SB5_70F_0047.jpg NABAN_SB5_70F_0048.jpg NABAN_SB5_70F_0049.jpg NABAN_SB5_70F_0050.jpg NABAN_SB5_70F_0051.jpg NABAN_SB5_70F_0052.jpg NABAN_SB5_70F_0053.jpg NABAN_SB5_70F_0054.jpg NABAN_SB5_70F_0055.jpg NABAN_SB5_70F_0056.jpg NABAN_SB5_70F_0057.jpg NABAN_SB5_70F_0058.jpg NABAN_SB5_70F_0059.jpg NABAN_SB5_70F_0060.jpg NABAN_SB5_70F_0061.jpg NABAN_SB5_70F_0062.jpg NABAN_SB5_70F_0063.jpg NABAN_SB5_70F_0064.jpg NABAN_SB5_70F_0065.jpg NABAN_SB5_70F_0066.jpg NABAN_SB5_70F_0067.jpg NABAN_SB5_70F_0068.jpg NABAN_SB5_70F_0069.jpg NABAN_SB5_70F_0070.jpg NABAN_SB5_70F_0071.jpg NABAN_SB5_70F_0072.jpg NABAN_SB5_70F_0073.jpg NABAN_SB5_70F_0074.jpg NABAN_SB5_70F_0075.jpg NABAN_SB5_70F_0076.jpg NABAN_SB5_70F_0077.jpg NABAN_SB5_70F_0078.jpg NABAN_SB5_70F_0079.jpg NABAN_SB5_70F_0080.jpg NABAN_SB5_70F_0081.jpg NABAN_SB5_70F_0082.jpg NABAN_SB5_70F_0083.jpg NABAN_SB5_70F_0084.jpg NABAN_SB5_70F_0085.jpg NABAN_SB5_70F_0086.jpg NABAN_SB5_70F_0087.jpg NABAN_SB5_70F_0088.jpg NABAN_SB5_70F_0089.jpg NABAN_SB5_70F_0090.jpg NABAN_SB5_70F_0091.jpg NABAN_SB5_70F_0092.jpg NABAN_SB5_70F_0093.jpg NABAN_SB5_70F_0094.jpg NABAN_SB5_70F_0095.jpg NABAN_SB5_70F_0096.jpg NABAN_SB5_70F_0097.jpg NABAN_SB5_70F_0098.jpg NABAN_SB5_70F_0099.jpg NABAN_SB5_70F_0100.jpg NABAN_SB5_70F_0101.jpg NABAN_SB5_70F_0102.jpg NABAN_SB5_70F_0103.jpg NABAN_SB5_70F_0104.jpg NABAN_SB5_70F_0105.jpg NABAN_SB5_70F_0106.jpg NABAN_SB5_70F_0107.jpg NABAN_SB5_70F_0108.jpg NABAN_SB5_70F_0109.jpg NABAN_SB5_70F_0110.jpg NABAN_SB5_70F_0111.jpg NABAN_SB5_70F_0112.jpg NABAN_SB5_70F_0113.jpg NABAN_SB5_70F_0114.jpg NABAN_SB5_70F_0115.jpg NABAN_SB5_70F_0116.jpg NABAN_SB5_70F_0117.jpg NABAN_SB5_70F_0118.jpg NABAN_SB5_70F_0119.jpg NABAN_SB5_70F_0120.jpg NABAN_SB5_70F_0121.jpg NABAN_SB5_70F_0122.jpg NABAN_SB5_70F_0123.jpg NABAN_SB5_70F_0124.jpg NABAN_SB5_70F_0125.jpg NABAN_SB5_70F_0126.jpg NABAN_SB5_70F_0127.jpg NABAN_SB5_70F_0128.jpg NABAN_SB5_70F_0129.jpg NABAN_SB5_70F_0130.jpg NABAN_SB5_70F_0131.jpg NABAN_SB5_70F_0132.jpg NABAN_SB5_70F_0133.jpg NABAN_SB5_70F_0134.jpg NABAN_SB5_70F_0135.jpg NABAN_SB5_70F_0136.jpg NABAN_SB5_70F_0137.jpg NABAN_SB5_70F_0138.jpg NABAN_SB5_70F_0139.jpg NABAN_SB5_70F_0140.jpg NABAN_SB5_70F_0141.jpg NABAN_SB5_70F_0142.jpg NABAN_SB5_70F_0143.jpg NABAN_SB5_70F_0144.jpg NABAN_SB5_70F_0145.jpg NABAN_SB5_70F_0146.jpg NABAN_SB5_70F_0147.jpg NABAN_SB5_70F_0148.jpg NABAN_SB5_70F_0149.jpg NABAN_SB5_70F_0150.jpg NABAN_SB5_70F_0151.jpg NABAN_SB5_70F_0152.jpg NABAN_SB5_70F_0153.jpg NABAN_SB5_70F_0154.jpg NABAN_SB5_70F_0155.jpg NABAN_SB5_70F_0156.jpg NABAN_SB5_70F_0157.jpg NABAN_SB5_70F_0158.jpg NABAN_SB5_70F_0159.jpg NABAN_SB5_70F_0160.jpg NABAN_SB5_70F_0161.jpg NABAN_SB5_70F_0162.jpg NABAN_SB5_70F_0163.jpg NABAN_SB5_70F_0164.jpg NABAN_SB5_70F_0165.jpg NABAN_SB5_70F_0166.jpg NABAN_SB5_70F_0167.jpg NABAN_SB5_70F_0168.jpg NABAN_SB5_70F_0169.jpg NABAN_SB5_70F_0170.jpg NABAN_SB5_70F_0171.jpg NABAN_SB5_70F_0172.jpg NABAN_SB5_70F_0173.jpg NABAN_SB5_70F_0174.jpg NABAN_SB5_70F_0175.jpg NABAN_SB5_70F_0176.jpg NABAN_SB5_70F_0177.jpg NABAN_SB5_70F_0178.jpg NABAN_SB5_70F_0179.jpg NABAN_SB5_70F_0180.jpg NABAN_SB5_70F_0181.jpg NABAN_SB5_70F_0182.jpg NABAN_SB5_70F_0183.jpg NABAN_SB5_70F_0184.jpg NABAN_SB5_70F_0185.jpg NABAN_SB5_70F_0186.jpg NABAN_SB5_70F_0187.jpg NABAN_SB5_70F_0188.jpg NABAN_SB5_70F_0189.jpg NABAN_SB5_70F_0190.jpg NABAN_SB5_70F_0191.jpg NABAN_SB5_70F_0192.jpg NABAN_SB5_70F_0193.jpg NABAN_SB5_70F_0194.jpg NABAN_SB5_70F_0195.jpg NABAN_SB5_70F_0196.jpg NABAN_SB5_70F_0197.jpg NABAN_SB5_70F_0198.jpg NABAN_SB5_70F_0199.jpg NABAN_SB5_70F_0200.jpg NABAN_SB5_70F_0201.jpg NABAN_SB5_70F_0202.jpg NABAN_SB5_70F_0203.jpg NABAN_SB5_70F_0204.jpg NABAN_SB5_70F_0205.jpg NABAN_SB5_70F_0206.jpg NABAN_SB5_70F_0207.jpg NABAN_SB5_70F_0208.jpg NABAN_SB5_70F_0209.jpg NABAN_SB5_70F_0210.jpg NABAN_SB5_70F_0211.jpg NABAN_SB5_70F_0212.jpg NABAN_SB5_70F_0213.jpg NABAN_SB5_70F_0214.jpg NABAN_SB5_70F_0215.jpg NABAN_SB5_70F_0216.jpg NABAN_SB5_70F_0217.jpg NABAN_SB5_70F_0218.jpg NABAN_SB5_70F_0219.jpg NABAN_SB5_70F_0220.jpg NABAN_SB5_70F_0221.jpg NABAN_SB5_70F_0222.jpg NABAN_SB5_70F_0223.jpg NABAN_SB5_70F_0224.jpg NABAN_SB5_70F_0225.jpg NABAN_SB5_70F_0226.jpg NABAN_SB5_70F_0227.jpg NABAN_SB5_70F_0228.jpg NABAN_SB5_70F_0229.jpg NABAN_SB5_70F_0230.jpg NABAN_SB5_70F_0231.jpg NABAN_SB5_70F_0232.jpg NABAN_SB5_70F_0233.jpg NABAN_SB5_70F_0234.jpg NABAN_SB5_70F_0235.jpg NABAN_SB5_70F_0236.jpg NABAN_SB5_70F_0237.jpg NABAN_SB5_70F_0238.jpg NABAN_SB5_70F_0239.jpg NABAN_SB5_70F_0240.jpg NABAN_SB5_70F_0241.jpg NABAN_SB5_70F_0242.jpg NABAN_SB5_70F_0243.jpg NABAN_SB5_70F_0244.jpg NABAN_SB5_70F_0245.jpg NABAN_SB5_70F_0246.jpg NABAN_SB5_70F_0247.jpg NABAN_SB5_70F_0248.jpg NABAN_SB5_70F_0249.jpg NABAN_SB5_70F_0250.jpg NABAN_SB5_70F_0251.jpg NABAN_SB5_70F_0252.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23425