псалтир с последования (Киприянов псалтир)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

71-1F

Название на ръкописа

псалтир с последования (Киприянов псалтир)

Брой кадри

9

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

411 л.

Съдържание

Първите 10 л. от Псалтира

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

български

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа.

Библиография

Леонид архим. Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 г. (ныне находящихся в библиотеке Московской духовной академии). Вып. 1-2. М., 1887; Ухова Т. Б. Каталог миниатюр, орнамента и гравюр собраний Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной какдемии // Записки отдела рукописей, ГБЛ, вып. 22. М., 1960.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) - Москва, ф. 173

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) - Москва, ф. 173

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

МДА 142

Колекции

NABAN_SB5_71-1F_0001.jpg NABAN_SB5_71-1F_0002.jpg NABAN_SB5_71-1F_0003.jpg NABAN_SB5_71-1F_0004.jpg NABAN_SB5_71-1F_0005.jpg NABAN_SB5_71-1F_0006.jpg NABAN_SB5_71-1F_0007.jpg NABAN_SB5_71-1F_0008.jpg NABAN_SB5_71-1F_0009.jpg

maya. „псалтир с последования (Киприянов псалтир)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23424