Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

73-2F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

4

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Житие на Николай воин, български (24 декември) - л. 120а-121а; (В същия ден) Памет за св. Ахаик, убит от меч, прп. Антиох; Рождество Христово (25 декември) - л. 121а.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

български

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 01. 10. 1947 чреиз проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 13.7.13

Колекции

NABAN_SB5_73-2F_0001.jpg NABAN_SB5_73-2F_0002.jpg NABAN_SB5_73-2F_0003.jpg NABAN_SB5_73-2F_0004.jpg

maya. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23420