F22-77. З. Копыстенский. Палинодия, или Книга за съхраняване на православната вяра и патриарси

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F22 - 77

Название на ръкописа

F22-77. З. Копыстенский. Палинодия, или Книга за съхраняване на православната вяра и патриарси

Брой кадри

69

Датировка

втора половина на XVIII в.

Обем на ръкописа

13 л., 6 л. , 427 л. , I л.

Съдържание

Най-важни статии l. 2-12 Index Capitum Codicis MSS, cui Titulus Defensio Fidei Ecclesie Orientalis et Ejus Patriarcharum. л. 1-3 б: пре(д)мова на книгу оборона веры церкве всхо(д)неи и патриарховъ л. 4-6: каталогъ кни(г) и учтлевъ которыхъ се во твоеи книги вживало л. 1-401 б : Палинодия в 4 части, 23 раздела, 105 статии (артикули); Артикул 6-ти от втората част на десетия раздел (л. 254 б - 261 б) е посветен на историята на светостта в православните славянски земи На л. 277 б (348 б с буквена пагинация) на 16 септември е отбелязана паметта на Киприан - Всерусиййски митрополит, нов чудотворец

Тип писмо

бързопис (л. 1-13 латински, останалите листове- черковнославянски със западноруски елементи)

Бележки

На л. 427 бележка на преписвача На л. 1б и на още 4 места в ръкописа - бележки за принадлежността на книгата на ректора на Рижската семинария еп. Павел Доброхотов На л. 1б дарствена записка за дарение на ръкописа на Вилнюския манастир Св. Дух през 1897 г. от еп. Павел Доброхотов

Правопис

църковнославянски със западноруски особености

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

подарена на Вилнюския манастир „Св. Дух“ от еп. П. Доброхотов през 1897 г.

Пагинация

Първите 13 листа, писани с латиница, имат цифрова номерация, следват 6 листа без номерация, а останалите 427 - са с буквена пагинация. Има нова номерация с молив, която обердинява всички листове.

Библиография

Кобяк, Н.А., Н. А. Морозова, А. А. Турилов. Кириллические рукописные книги XV - XIX вв.в собраниях фондов 21 и 22 БАН Литвы – Krakowsko-Wilenskie studia slawistyczne, 2, 1998, 41-113.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Централна библиотека на Литовската академия на науките - Вилнюс

Библиотека

Централна библиотека на Литовската академия на науките - Вилнюс

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Заглавия и инициали с киновар

съдържание

F22 - 77

Колекции

KMNC_MF_F22-77_0001.jpg KMNC_MF_F22-77_0002.jpg KMNC_MF_F22-77_0003.jpg KMNC_MF_F22-77_0004.jpg KMNC_MF_F22-77_0005.jpg KMNC_MF_F22-77_0006.jpg KMNC_MF_F22-77_0007.jpg KMNC_MF_F22-77_0008.jpg KMNC_MF_F22-77_0009.jpg KMNC_MF_F22-77_0010.jpg KMNC_MF_F22-77_0011.jpg KMNC_MF_F22-77_0012.jpg KMNC_MF_F22-77_0013.jpg KMNC_MF_F22-77_0014.jpg KMNC_MF_F22-77_0015.jpg KMNC_MF_F22-77_0016.jpg KMNC_MF_F22-77_0017.jpg KMNC_MF_F22-77_0018.jpg KMNC_MF_F22-77_0019.jpg KMNC_MF_F22-77_0020.jpg KMNC_MF_F22-77_0021.jpg KMNC_MF_F22-77_0022.jpg KMNC_MF_F22-77_0023.jpg KMNC_MF_F22-77_0024.jpg KMNC_MF_F22-77_0025.jpg KMNC_MF_F22-77_0026.jpg KMNC_MF_F22-77_0027.jpg KMNC_MF_F22-77_0028.jpg KMNC_MF_F22-77_0029.jpg KMNC_MF_F22-77_0030.jpg KMNC_MF_F22-77_0031.jpg KMNC_MF_F22-77_0032.jpg KMNC_MF_F22-77_0033.jpg KMNC_MF_F22-77_0034.jpg KMNC_MF_F22-77_0035.jpg KMNC_MF_F22-77_0036.jpg KMNC_MF_F22-77_0037.jpg KMNC_MF_F22-77_0038.jpg KMNC_MF_F22-77_0039.jpg KMNC_MF_F22-77_0040.jpg KMNC_MF_F22-77_0041.jpg KMNC_MF_F22-77_0042.jpg KMNC_MF_F22-77_0043.jpg KMNC_MF_F22-77_0044.jpg KMNC_MF_F22-77_0045.jpg KMNC_MF_F22-77_0046.jpg KMNC_MF_F22-77_0047.jpg KMNC_MF_F22-77_0048.jpg KMNC_MF_F22-77_0049.jpg KMNC_MF_F22-77_0050.jpg KMNC_MF_F22-77_0051.jpg KMNC_MF_F22-77_0052.jpg KMNC_MF_F22-77_0053.jpg KMNC_MF_F22-77_0054.jpg KMNC_MF_F22-77_0055.jpg KMNC_MF_F22-77_0056.jpg KMNC_MF_F22-77_0057.jpg KMNC_MF_F22-77_0058.jpg KMNC_MF_F22-77_0059.jpg KMNC_MF_F22-77_0060.jpg KMNC_MF_F22-77_0061.jpg KMNC_MF_F22-77_0062.jpg KMNC_MF_F22-77_0063.jpg KMNC_MF_F22-77_0064.jpg KMNC_MF_F22-77_0065.jpg KMNC_MF_F22-77_0066.jpg KMNC_MF_F22-77_0067.jpg KMNC_MF_F22-77_0068.jpg KMNC_MF_F22-77_0069.jpg

tatyana. „F22-77. З. Копыстенский. Палинодия, или Книга за съхраняване на православната вяра и патриарси“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23418