Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

732_2F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

24

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Рождество Христово (25 декември) - л.129б-132а; (В този ден) Второ слово за Рождество Христово - л. 132а-139б; (В същия ден) Трето слово за Рождество Христово - л. 139б-141.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 31 октомври 1966 г.

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 405-414. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Хлуд. 195

Колекции

NABAN_SB5_732_2F_0001.jpg NABAN_SB5_732_2F_0002.jpg NABAN_SB5_732_2F_0003.jpg NABAN_SB5_732_2F_0004.jpg NABAN_SB5_732_2F_0005.jpg NABAN_SB5_732_2F_0006.jpg NABAN_SB5_732_2F_0007.jpg NABAN_SB5_732_2F_0008.jpg NABAN_SB5_732_2F_0009.jpg NABAN_SB5_732_2F_0010.jpg NABAN_SB5_732_2F_0011.jpg NABAN_SB5_732_2F_0012.jpg NABAN_SB5_732_2F_0013.jpg NABAN_SB5_732_2F_0014.jpg NABAN_SB5_732_2F_0015.jpg NABAN_SB5_732_2F_0016.jpg NABAN_SB5_732_2F_0017.jpg NABAN_SB5_732_2F_0018.jpg NABAN_SB5_732_2F_0019.jpg NABAN_SB5_732_2F_0020.jpg NABAN_SB5_732_2F_0021.jpg NABAN_SB5_732_2F_0022.jpg NABAN_SB5_732_2F_0023.jpg NABAN_SB5_732_2F_0024.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23415