няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

732_7F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

5

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за пророк Илия (20 юли) - л. 122-126. (без край)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 31. 10. 1966 г.

Пагинация

С арабски цифри в горното дясно поле на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 673-706. Николова, С. Някои текстологични проблеми в панегиричното творчество на Климент Охридски (По материали от "Похвално слово за пророк Илия") // Кирило-Методиевски студии, 1. София, 1984, 63-119. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Ф. Александро-Свирски манастир 27

Колекции

NABAN_SB5_732_7F_0001.jpg NABAN_SB5_732_7F_0002.jpg NABAN_SB5_732_7F_0003.jpg NABAN_SB5_732_7F_0004.jpg NABAN_SB5_732_7F_0005.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23409