няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

732_8aF

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

3

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Климент Охридски. Слово за Света троица - л. ???.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 31. 10. 1966 г.

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 620-659. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

няма данни

Библиотека

няма данни

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма данни

Колекции

NABAN_SB5_732_8aF_0001.jpg NABAN_SB5_732_8aF_0002.jpg NABAN_SB5_732_8aF_0003.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23408