Пролог за мартенското полугодие

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

732_8F

Название на ръкописа

Пролог за мартенското полугодие

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

325 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение на Преображение (6 август)- л. 266а-267а; Памет за св. мъченик Диометий (7 август) л. 267а-267б; Началото на (В същия ден) Памет за тримата отроци в Ефес.

Тип писмо

полуустав (три почерка)

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е заведено в НА на 24 октомври 1966 г.

Пагинация

С арабски цифри в горното дясно поле

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 722-744. Срезневский, В. И. Описание рукописей и книг, собранных для имп. Академии наук в Олонецком крае. Санкт Петербург, 1913, 100-101. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.2.7

Колекции

NABAN_SB5_732_8F_0001.jpg NABAN_SB5_732_8F_0002.jpg NABAN_SB5_732_8F_0003.jpg NABAN_SB5_732_8F_0004.jpg

maya. „Пролог за мартенското полугодие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23267