Златоуст (неделен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

733_1F

Название на ръкописа

Златоуст (неделен)

Брой кадри

9

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

309 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за Възкресение Лазарово - л. 70б-75б.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 31. 10. 1966 г. чрез проф. Куйо Куев

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 548-585. Срезневский, В. И. Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения..., Т. ІІ, 189-195. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.13.15

Колекции

NABAN_SB5_733_1F_0001.jpg NABAN_SB5_733_1F_0002.jpg NABAN_SB5_733_1F_0003.jpg NABAN_SB5_733_1F_0004.jpg NABAN_SB5_733_1F_0005.jpg NABAN_SB5_733_1F_0006.jpg NABAN_SB5_733_1F_0007.jpg NABAN_SB5_733_1F_0008.jpg NABAN_SB5_733_1F_0009.jpg

maya. „Златоуст (неделен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23265