Тържественик и Сборник с жития и слова (без начало и без край)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

733_6F

Название на ръкописа

Тържественик и Сборник с жития и слова (без начало и без край)

Брой кадри

12

Датировка

ХVІІІ в. и ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за Михаил и Гавриил (8 ноември)- л. 268а-273. Св. Климент Охридски. Похвално слово за Михаил и Гаврлиил (8 ноември) - л. 136б-142; следва Памет на св. мъченици Мина и Виктор, Викентий и Стефанида (11 ноември).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 31. 10. 1966 г. чрез проф. Куйо Куев

Пагинация

С арабски цифри в долния десен ъгъл

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 238-286. Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук. Ч. ІІ, санкт Петербург, 1915, 409-414. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.7.9 и БРАН 13.4.8

Колекции

NABAN_SB5_733_6aF_0001.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0001.jpg NABAN_SB5_733_6aF_0002.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0002.jpg NABAN_SB5_733_6aF_0003.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0003.jpg NABAN_SB5_733_6aF_0004.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0004.jpg NABAN_SB5_733_6aF_0005.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0005.jpg NABAN_SB5_733_6aF_0006.jpg NABAN_SB5_733_6bF_0006.jpg

maya. „Тържественик и Сборник с жития и слова (без начало и без край)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23262