Сброник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

733_7F

Название на ръкописа

Сброник

Брой кадри

17

Датировка

края на ХV в.

Обем на ръкописа

545 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за Михаил и Гавриил (8 ноември) - л. 59б-63б; Следва началото на въведение на Богородица в църквата (21 ноември). Св. Климент Охридски. Похвално слово за пророк Илия (20 юли) - л. 174а-177; Началото на Борис и Глеб. Св. Климент Охридски. Похвално слово за Възкресение Лазарово (вторична версия) - л. 287а-290; Началото на Вход господен в Йерусалим. Йоан Златоуст (Св. Климент Охридски). Поучение за Пасха - л. 320а-323; Началото на Йоан Златоуст. Слово за Възкресение Господне.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 31. 10. 1966 г. чрез проф. Куйо Куев

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 238-289, 548-585, 598-611, 673-706. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва, Сбирка на Е.В.Барсов

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва, Сбирка на Е.В.Барсов

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Барс. 1425

Колекции

NABAN_SB5_733_7F_0001.jpg NABAN_SB5_733_7F_0002.jpg NABAN_SB5_733_7F_0003.jpg NABAN_SB5_733_7F_0004.jpg NABAN_SB5_733_7F_0005.jpg NABAN_SB5_733_7F_0006.jpg NABAN_SB5_733_7F_0007.jpg NABAN_SB5_733_7F_0008.jpg NABAN_SB5_733_7F_0009.jpg NABAN_SB5_733_7F_0010.jpg NABAN_SB5_733_7F_0011.jpg NABAN_SB5_733_7F_0012.jpg NABAN_SB5_733_7F_0013.jpg NABAN_SB5_733_7F_0014.jpg NABAN_SB5_733_7F_0015.jpg NABAN_SB5_733_7F_0016.jpg NABAN_SB5_733_7F_0017.jpg

maya. „Сброник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23261