няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

740F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

3

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Преображение - л. 628б-630.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 02. 11. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 722-744. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БРАН 33.2.8

Колекции

NABAN_SB5_740F_0001.jpg NABAN_SB5_740F_0002.jpg NABAN_SB5_740F_0003.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23258