Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

745F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

4

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

269 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Преображение - л. 97б-100б.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

постъпил в сбирката на 02. 11. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 722-751. Срезневский, В. И. Сведения... в 1902 г.Санкт Петербург, 1905, 39-46. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

1.2.15

Колекции

NABAN_SB5_745F_0001.jpg NABAN_SB5_745F_0002.jpg NABAN_SB5_745F_0003.jpg NABAN_SB5_745F_0004.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23254