Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

746_aF

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

7

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за пророк Илия (20 юли) - л. 301-307

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 02. 11. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

С арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Барсуков, Н. П. Рукописи Архографской комисии. Санкт Петербург, 1882, 114. Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 673-706. Николова, С. Някои текстологични проблеми в панегиричното творчество на Климент Охридски (По материали от "Похвално слово за пророк Илия") // Кирило-Методиевски студии, 1. София, 1984, 63-119. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

сб. Археографска комисия № 83 (211)

Колекции

NABAN_SB5_746_aF_0001.jpg NABAN_SB5_746_aF_0002.jpg NABAN_SB5_746_aF_0003.jpg NABAN_SB5_746_aF_0004.jpg NABAN_SB5_746_aF_0005.jpg NABAN_SB5_746_aF_0006.jpg NABAN_SB5_746_aF_0007.jpg

iva. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23252