Златоуст (постен и неделен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

749_1F

Название на ръкописа

Златоуст (постен и неделен)

Брой кадри

5

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

279 л.

Съдържание

Йоан Златоуст (Св. Климент Охридски). Похвално слово за Възкресение Лазарово (вторична версия) - л. 96-100; Следва началото на Йоан Златоуст. Поучуние за Връбница

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 04. 11. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 548-585. Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения..., Т. ІІ, 277-284. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

13.2.5

Колекции

NABAN_SB5_749_1F_0001.jpg NABAN_SB5_749_1F_0002.jpg NABAN_SB5_749_1F_0003.jpg NABAN_SB5_749_1F_0004.jpg NABAN_SB5_749_1F_0005.jpg

NULL. „Златоуст (постен и неделен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23251