няма

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

749_5F

Название на ръкописа

няма

Брой кадри

3

Датировка

няма

Обем на ръкописа

няма

Съдържание

Св. Климент Охридски. Похвално слово за Рождество на Йоан Предтеча (24 юни) - л. 126-128 (без край)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 04. 11. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

С кирилски букви и с арабски цифри в долния десен ъгъл на листа

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, ???. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

33.7.9

Колекции

NABAN_SB5_749_5F_0001.jpg NABAN_SB5_749_5F_0002.jpg NABAN_SB5_749_5F_0003.jpg

NULL. „няма“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/23248